21 aug. 2015

De ce trebuie mărite suplimentar salariile și în educație înainte de data de data de 1 ianuarie 2016

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (F.S.L.I.) care, cu cei 176.000 de membri, apără drepturile și interesele a 62 % din salariații sistemului de învățământ preuniversitar, aduce la cunoștința opiniei publice că apelul către guvernanți de a se găsi o soluție pentru majorarea suplimentară a salariilor din învățământ, înainte de data de 1 ianuarie 2016, este un gest firesc, având în vedere ceea ce se întâmplă în acest moment în domeniul salarizării din sectorul bugetar și nu numai.
În acest moment salariu minim brut pe țară este de 1050 lei, în timp ce salariul unui învățător debutant este de 1.115 lei brut (780 de lei net) și al unui profesor debutant de 1.133 de lei brut (830 de lei net), iar după majorarea de 5 % de la data de 1 septembrie 2015 prevăzută în O.U.G. Nr.83/2014, acesta va ajunge la 1.170 de lei brut pentru învățătorul debutant și la 1.189 de lei brut pentru profesorul debutant.
Conform deciziei Guvernului României, începând cu data de 1 ianuarie 2016, salariul minim pe economie va fi de 1.200 de lei. În aceste condiții, este imperios necesar ca Executivul să găsească soluții de majorare suplimentară, fată de cea prevăzută de lege, a salariilor în învățământ cu cel puțin 15 %, înainte de această dată, astfel încât un cadru didactic să nu aibă aceeași salarizare cu cea a unui muncitor necalificat. Astfel, un învățător debutant ar ajunge la 1.345 de lei brut, iar un profesor debutant la 1.367 de lei brut, cu puțin peste salariul minim brut pe economie.

Președinte FSLI – Simion Hancescu – 0722.779.716
Departamentul Comunicare al FSLI – Geanina Sandu –0745.75.21.22
 București – 21 august 2015

19 aug. 2015

Adresa comuna a federatiilor sindicale din invatamant inaintata Primului-Ministru Victor Ponta
Adresa comuna a celor trei federatii sindicale reprezentative din invatamant prin care solicita Primului-Ministru Victor Ponta o întâlnire, in regim de urgenta, pentru a discuta despre majorări salariale suplimentare pentru personalul din invatamant

Și educația este un domeniu prioritar în Programul de guvernare

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (F.S.L.I.) apreciază ca justă decizia luată de Guvernul României de a majora salariile angajaților din sănătate, dar reamintește Guvernului că, în Programul de guvernare, mai există un domeniu prioritar – educația.

După majorările substanțiale acordate înalților demnitari și cele anunțate pentru sănătate, se impune ca reprezentanții Guvernului să regândească, împreună cu sindicatele, calendarul creșterilor salariale stabilit prin Acordul semnat anul trecut, conform căruia salariile ar urma să crească cu 34 % până la finalul anului 2017.

”Acest procent de 34%, față de cel de 100 % promis a se acorda salariaților din sănătate tot până la finalul anului 2017, ar crea o nedreptate inacceptabilă și un dezechilibru major între cele două domenii strategice”, precizează președintele F.S.L.I., Simion Hancescu.

Aducem în atenția opiniei publice că, după majorarea din luna martie a.c., salariul net al unui învățător debutant este de 780 de lei, al unui profesor debutant este de 830 de lei, al unui profesor cu definitivatul este de 836 de lei, iar al unui profesor la final de carieră este de 1.825 de lei.

”Dacă Guvernul nu va face efortul de a găsi o soluție de majorare suplimentară și pentru salariații din învățământ, cu siguranță că numeroasele mesaje de revolt, pe care le-am primit, se vor transforma în fapte, ceea ce înseamnă că Executivul trebuie să se aștepte la proteste de amploare. Ne-am dori ca, pe 14 septembrie, anul școlar să înceapă în cele mai bune condiții pentru elevi și dascăli”, a adăugat liderul F.S.L.I.


Președinte FSLI – Simion Hancescu – 0722.779.716
Departamentul Comunicare al FSLI – Geanina Sandu –0745.75.21.22

București – 19 august 20153 iul. 2015

OUG 27/2015 - 12% nedidactic


2. La articolul 2, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu urmatorul cuprins: 
"(6) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1), incepand cu data de 1 august 2015, cuantumul brut al salariilor de baza de care beneficiaza personalul nedidactic din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, unitatile conexe ale invatamantului preuniversitar, institutiile de invatamant superior de stat si din bibliotecile centrale universitare se majoreaza cu 12% fata de nivelul acordat pentru luna iulie 2015. 
(7) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (2), cuantumul sporurilor, indemnizatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de baza de care beneficiaza personalul nedidactic de la alin. (6) se majoreaza cu acelasi procent de 12%, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii. 
(8) De prevederile alin. (2)-(4) beneficiaza numai personalul didactic si didactic auxiliar incadrat si salarizat potrivit prevederilor Legii nr. 63/2011, cu modificarile ulterioare."

22 mai 2015

TITULARIZARE 2015ORDIN Nr. 5108 din 12 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2015 - 2016 se găsesc aici

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2015 - 2016 se găseşte aici. 

ORDINUL Nr. 4895 din 10 noiembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2015 - 2016 se găseşte aici.

ORDIN Nr. 5109 din 12 decembrie 2014 pentru aprobarea Centralizatorului se găseşte aici.

Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializarile, precum şi probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar se găseşte aici.

Lista cuprinzând Hotarârile de Guvern privind autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea specializarilor din cadrul institutiilor de învatamânt superior de stat si particular, profilurile, specializarile, durata studiilor, precum si titlurile obtinute de absolventii învatamântului universitar, nomenclatorul domeniilor si al specializarilor universitare din cadrul institutiilor de învatamânt superior de stat si particular, structurile si specializarile universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu din institutiile de învatamânt superior si Ordinele de ministru prin care au fost aprobate programele de studii universitare de masterat se găseşte aici.

Programele pentru concursul din 2015 se găsesc aici.

Modele de subiecte si bareme 2015 - AICI.

21 mai 2015

FSLI cere MECS să organizeze și concursurile de directori la fel de transparent ca pe cele de inspectori școlari generali

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) cere Ministerului Educației și Cercetării Științifice să păstreze tonul de imparțialitate aplicat în organizarea concursului pentru funcțiile de inspectori generali și inspectori general adjuncți și la concursul pentru funcțiile de inspectori de specialitate și la cel pentru funcțiile de directori ai unităților de învățământ.
 
”Observatorii din partea sindicatelor prezenți la concursurile pentru funcțiile de inspectori generali, inspectori generali adjuncți și directori CCD le-au apreciat ca fiind corecte. Faptul că au promovat concursul profesori cu afinități sau cu susțineri politice diferite demonstrează că a fost o totală imparțialitate și transparență și că a contat modul cum s-au pregătit pentru acest examen. Procentul celor care au luat concursul este unul mic, dar pentru asta vina nu este a Ministerului Educației, ea trebuie căutată în altă parte. Metodologia de concurs a fost aceeași și pentru cei care l-au promovat și pentru cei care l-au picat. Ea a fost elaborată în anul 2011, în baza Legii educației naționale nr.1, care a fost adoptată prin angajarea răspunderii în Parlament de către P.D.L., lege care este încă în vigoare”, a precizat președintele FSLI, Simion Hancescu.
 
Pentru a elimina complet intervenția politicului și la nivel teritorial, este nevoie să fie modificată urgent metodologia pentru ocuparea funcțiilor de conducere de la nivelul unităților de învățământ. Singurele criterii care ar trebui să conteze și la nivel de școală ar trebui să fie calitățile profesionale și morale, nu susținerea unui partid sau a unui primar.
”Până la toamnă, când începe concursul pentru ocuparea funcțiilor de directori pentru unitățile de învățământ, trebuie să fie schimbată metodologia. Componența comisiilor de concurs trebuie gândită astfel încât vocea școlii să primeze, nu cea a partidelor sau a altora interesați”, a adăugat președintele FSLI.
 
București – 19 mai 2015
Departamentul Comunicare – Geanina Sandu – 0745.75.21.22

16 mai 2015

FSLI solicita MECS să reducă drastic numărul comisiilor din școli

FSLI cere MECS să reducă drastic numărul comisiilor din școli, pentru ca dascălii să se poată ocupa de copii

 Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) cere Ministerului Educației și Cercetării Științifice să reducă drastic numărul comisiilor din școli, pentru că îngreunează munca dascălilor și nu le permite să se ocupe de pregătirea lecțiilor și de procesul instructiv-educativ, așa cum și-ar dori.
  ”Birocrația în școli a ajuns un flagel, este o cauză care a condus la scăderea calității procesului instructiv-educativ. Rezultatele elevilor sunt importante, nu hârtiile inutile pe care le produc dascălii! Fiecare școală trebuie să aibă libertatea de a-și constitui, dacă consideră necesar, orice fel de comisie, prin regulamentul intern, nu să le fie impuse prin acte normative. Dascălii nu trebuie să mai fabrice hârtii pe care să le pună la dosarele verificate ulterior de cei care inspectează unitățile de învățământ. Inspectorii care fac aceste controale trebuie să meargă la clasă și să vadă ceea ce știu copiii, nu să răsfoiască dosare”, precizează președintele FSLI, Simion Hancescu. 
 Ministerul Educației trebuie să rezolve cât mai repede această problemă care a sufocat sistemul de învățământ. Într-o școală sunt zeci de comisii, fiecare comisie cu dosarul ei și sunt foarte multe școli care nici nu au suficienți dascăli pentru a fi acoperite toate aceste comisii, iar în aceste cazuri se trece la cumul de sarcini pentru a întocmi rapoarte, situații și alte hârtii fără importanță, a mai adăugat liderul FSLI.

 București – 15 mai 2015 Departamentul Comunicare – Geanina Sandu – 0745.75.21.22

4 mai 2015

ARACIP invită comunitatea educațională din Cluj la dezbatere

Agenția de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) propune ​în 2015 o serie de 5 dezbateri publice ​despre starea ​ sistemului de educatie, pornind de la noile standarde lansate de institutie in toamna anului trecut.


Prima dezbatere va avea loc la Cluj, in 8 mai, in cadrul conferintei internationale "Masa critica pentru educatia de calitate", la Biblioteca Judeteana Octavian Goga, intre orele 9 si 11.30.
Subiectele vor fi referitoare la birocratia din sistem si la introducerea de noi discipline scolare si continuturi. Formatul va presupune un vot electronic la începutul și finalul fiecărei sesiuni, prezentarea în deschidere a unor date relevante asupra subiectului și posibilitatea participării tuturor celor interesați, profesori, parinti sau elevi.

Invitam pe cei interesati sa se inregistreze completand acest formular online.
Dezbaterea vine in contextul seriei de dezbateri pe care ARACIP​
o va organiza in tara in perioada mai-octombrie 2015, cu sprijinul ARDOR​
(Asociatia romana de dezbateri, oratorie si retorica). 

Astfel, in perioada 8-22 aprilie, organizatorii au invitat comunitatea educațională (profesori, elevi, părinți) să ierarhizeze într-un un sondaj online temele prioritare, din cele 18 propuse.

Ar trebui să condiționăm creșterile salariale de implicarea profesorilor in procesul de reformă? Ce înseamnă conceptul de bunăstare a elevului? Părinții și elevii ar trebui să participe la evaluarea profesorilor? Care este formula optimă de descentralizare a procesului administrativ? au fostcâteva dintre subiectele propuse. Au participat la sondaj 1110 persoane, din care aproximativ 61% cadre didactice, 18% părinți și 11% elevi. Rezultatele chestionarului pot fi vizualizate aici.


Într-o societate în care avem în continuare un grad scăzut de coeziune și solidaritate, o astfel de dezbatere poate să contribuie semnificativ la mai multa încredere și sprijin pentru un parcurs educațional care să respecte dreptul elevilor, ca beneficiari ai sistemului, la o educație de calitate.


​Serban Iosifescu
presedinte ARACIP​

30 mar. 2015

Concert de Pasti

Concert de Pasti
Ansamblul Coral "Voci Transilvane"
 
Marti, 31 martie 2015, ora 18.30
Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Sala REDUTA

26 feb. 2015

Ordin 3169/2015 - Metodologie concurs inspector scolar general, adjunct si director CCD

 
(arhiva rar contine Ordinul 3169 si Ordinul 5557/2011 pe care il modifica)
 

Ordin 3171/2015 - Calendar si metodologie inscriere copii in invatamantul primar

ORDIN nr. 3171/05.02.2015 pentru aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016 + ANEXE

ORDIN nr. 3168/2015 - Calendar selectie corp experti seria VIII

Ordin nr. 3168/04.02.2015 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 8-a  (pdf)

Adresa FSLI catre Administratia Prezidentiala + Raspuns

Adresa FSLI inaintata Administratiei Prezidentiale cuprinzand principalele probleme din sistemul preuniversitar de invatamant care au dus la scaderea calitatii in educatie + RASPUNS