10 apr. 2014

OUG 16/09.04.2014 pt modificarea LEN ( ART.253)

Guvernul face dreptate pentru 3.242 de cadre didactice


Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (F.S.L.I.) apreciază promptitudinea cu care Guvernul României a rezolvat problema celor aproximativ 3.250 de cadre didactice, care au obținut, în ultimii șase ani, minimum nota 7 la concursurile de titularizare, dar care nu puteau fi titularizate.

“Este ciudat că judecătorii Curții Constituționale nu au sesizat, în anul 2011 când Legea Educației Naționale a fost atacată la CC, că sunt probleme de neconstituționalitate cu art. 253. Este ciudat că s-au pronunțat după trei ani de la intrarea în vigoare a LEN. Dar noi apreciem promptitudinea cu care Ministerul Educației a găsit soluție de rezolvare la o săptămână de la decizia Curții Constituționale. Altfel ar fi fost o nedreptate, având în vedere că în anii 2011, 2012 și 2013 mii de cadre didactice s-au putut titulariza în baza aceluiași articol”, a precizat președintele F.S.L.I., Simion Hancescu.

Prin aprobarea, în ședința Executivului de miercuri, a OUG care modifică art. 253 al Legii nr.1/2011, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.106/2014, publicată în MO nr.238/03.04.2014, Guvernul a făcut dreptate.
Potrivit MEN, în textul aprobat de Guvern, Ministerul Educaţiei Naţionale a clarificat situaţia cadrelor didactice titularizabile, astfel că, pe de o parte, precizează că nu există două procedee de titularizare diferite, iar pe de altă parte, textul defineşte conceptul de „viabilitate a postului”. 

Articolul precizează că toate cadrele didactice, promovate cu minimum 7 la concursurile de titularizare din învăţământul preuniversitar în ultimii 6 ani şi care sunt angajate deja pe baza contractului individual de muncă pe perioadă determinată, pot fi repartizate pe perioadă nedeterminată în unităţile de învăţământ unde predau. 

Decizia se ia în urma şedinţei publice a inspectoratului şcolar judeţean şi numai dacă postul didactic/catedra sunt vacante şi au viabilitate. Conceptul de „viabilitate a unui post/unei catedre" presupune existenţa postului/catedrei pe durata unui nivel de învăţământ. Existenţa şi necesitatea lor se stabileşte de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, în funcţie de planurile-cadru în vigoare şi de alte variabile specifice judeţului/municipiului din care face parte unitatea de învăţământ.
În acest moment, de modificările operate în art. 253 urmează să beneficieze 3.242 de cadre didactice, promovate cu minimum 7 la concursurile de titularizare din anii anteriori (ultimii 6 ani), adaugă reprezentanții MEN.

F.S.L.I. consideră, în acest context, că atât reprezentanții Guvernului Românie, cât și cei ai Ministerul Educației Naționale ar trebui să fie la fel de sensibili și prompți și la celelalte probleme ale învățământului românesc, sesizate de nenumărate ori de către federația noastră – salarizarea, programele școlare, debirocratizarea, depolitizarea sistemului.

Guvernul României a aprobat modificările la Legea Educaţiei Naţionale prin care cadrele didactice titularizabile în ultimii 6 ani pot ocupa un post/catedră pe perioadă nedeterminată

09.04.2014 


Guvernul României a aprobat, miercuri, 9 aprilie, în şedinţa de guvern, OUG care modifică art. 253 al Legii nr. 1/2011, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 106/2014, publicată în MO nr.238/03.04.2014.
În textul aprobat de Guvern, Ministerul Educaţiei Naţionale a adus clarificări în ceea ce priveşte situaţia cadrelor didactice titularizabile, astfel că, pe de o parte, se precizează că nu există două procedee de titularizare diferite, iar pe de cealaltă parte, textul defineşte conceptul de „viabilitate a postului”. Articolul precizează că toate cadrele didactice, promovate cu minimum 7 la concursurile de titularizare din învăţământul preuniversitar în ultimii 6 ani şi care sunt angajate deja pe baza contractului individual de muncă pe perioadă determinată, pot fi repartizate pe perioadă nedeterminată în unităţile de învăţământ unde predau. Decizia se ia în urma şedinţei publice a inspectoratului şcolar judeţean şi numai dacă postul didactic/catedra sunt vacante şi au viabilitate. Conceptul de „viabilitate a unui post/unei catedre" presupune existenţa postului/catedrei pe durata unui nivel de învăţământ. Existenţa şi necesitatea lor se stabileşte de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, în funcţie de planurile-cadru în vigoare şi de alte variabile specifice judeţului/municipiului din care face parte unitatea de învăţământ.
În acest moment, de modificările operate  în art. 253 urmează să beneficieze 3.242 de cadre didactice, promovate cu minimum 7 la concursurile de titularizare din anii anteriori (ultimii 6 ani).
 
BIROUL DE PRESĂ.

Sursa: http://www.edu.ro/index.php/pressrel/21190 

Decizia Curţii Constituţionale referitoare la neconstituţionalitatea prevederilor art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

sinvlex: Decizia Curţii Constituţionale referitoare la neco...: Decizia nr. 106/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea ...

28 feb. 2014    Concertul ,,Cântece de dragoste, cântece de veselie” 


Concertul-spectacol de primăvară al Ansamblului Coral VOCI TRANSILVANE, întitulat ,,Cântece de dragoste, cântece de veselie” de la sala Reduta a Muzeului Etnografic al Transilvaniei s-a vrut un dar de mărţişor dedicat prea frumoaselor doamne şi prea puţinilor domni care îndrăznesc să iubească.
Au fost prezentate prelucrări folclorice semnate de Marius Cuteanu, Gheorghe Dima, Augustin Bena şi de mai recentul colaborator, reputat compozitor, folclorist şi dirijor al orchestrei Ciocârlia, Constantin Arvinte, aflat acum la o respectabilă vârstă, precum şi  armonizări corale aflate de mult în repertoriul corului după piese de Ceaikovski şi Rahmaninov. Dar noutatea şi tema de forţă a spectacolului au constat în cântece de dragoste mai vechi şi mai noi interpretate strălucit de mezzosoprana Dana Liliana Ciuca şi de tenorul mexican Hector Lopez, care vorbeşte surprinzător de corect şi de plastic în limba română, acompaniaţi la pian de Natalia Constantin şi Silvia Sbârciu. O apariţie inedită a fost elevul Réman Gergely-Bálint la percuţie. S-au cântat piese precum Can't help falling in love a lui Elvis Presley, remake al venerabilei romanţe  Plaisir d`amour (1784), balada lui Judy Garland Somewhere Over The Rainbow interpretată cu sensibilitate de cei doi invitaţi şi formaţia corală. Pigmentul  de veselie a fost adus de liedul şampaniei din opereta Liliacul de Johann Strauss fiul şi de Balalaika lui Gheorghi Sviridov, pe versurile jucăuşe ale conaşului Puşca, cum îl numeau moldovenii din Chişinău pe fondatorul literaturii ruse moderne, Alexandr Puşkin. Spectacolul a culminat cu un regal Bernstein: trei piese din celebrul musical West Side Story – aria Maria, duetul Tonight şi piesa corală I like to be in America!
Remarcăm prestaţia inspirată a dirijorului, domnul Adrian Corojan, nu doar în actul dirijării şi în amprenta decisivă pusă pe interpretare, dar şi în informaţiile culturale oferite publicului în momentele de interludiu, cu autoritatea eruditului, cu şarm şi umor.
 Dar omagiile noastre se îndreaptă mai ales spre acest pumn de artişti amatori, adevăraţi ambasadori corali Clujului. În seara de 25 februarie VOCILE TRANSILVANE s-au întrecut pe sine. Aceasta deoarece, cu tot concursul profesioniştilor şi cunoscând calitatea vocilor din ansamblu, este totuşi un act de curaj să interpretezi coral muzică pop de Elvis Presley sau să ataci o piesă atât de ritmată şi de dificilă, inclusiv sub raport fonetic, precum I like to be in America!

Mulţumim din inimă şi viaţă lungă, VOCI TRANSILVANE! 
                                                                                        

   Prof. Vladimir Pop


14 ian. 2014

LEGEA 1 /2014 - DECONTARE NAVETA PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

Legea nr. 1/2014 pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. -
Articolul 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"f) cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, conform legii;".
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
PREŞEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU
Bucureşti, 8 ianuarie 2014.Nr. 1.

24 dec. 2013

Craciun fericit !

 
Fie ca naşterea domnului ISUS HRISTOS
să vă umple sufletele de lumină, sănătate,
fericire, de tot binele din lume
şi să deschidă poarta spre un
An Nou plin de bucurii şi impliniri!
LA MULŢI ANI!

Biroul Operativ al
Sindicatului Liber al Invatamantului
Preuniversitar Clujean

28 nov. 2013

REFERENDUM pentru consultarea membrilor de sindicat în vederea declanşării grevei generale începând cu data de 9 decembrie 2013


Având în vedere că:
1. În urma numeroaselor demersuri şi a acţiunilor de protest organizate de F.S.L.I., Guvernul Romaniei a acordat:
    -o majorare a salariilor de doar 10% numai pentru personalul didactic cu o vechime mai mică de 6 ani în învăţământ;
    -un procent de aproximativ 3,4 % din P.I.B. educatiei si cercetarii pentru anul 2014;
2.Salariații din  învăţământ solicită, printre altele:
  -acordarea unei majorări salariale de 50%, începând cu data de 1 ianuarie 2014 pentru profesorii dedutanţi, iar raportul dintre salariul de bază maxim al funcţiei didactice şi cel minim să fie de 2:1, ceea ce ar însemna practic aplicarea prevederilor Legii nr.221/2008;
    -respectarea L.E.N., în sensul acordării a 6% din P.I.B. pentru educaţie începând cu anul 2014;
   -reîntregirea veniturilor personalului din învăţământ la nivelul celor din anul 2009,ceea ce ar determina creşterea salariilor personalului din învăţământ cu peste 15%;
    -majorarea salariilor personalului nedidactic, prin reintroducerea sporului de vechime în muncă şi aplicarea Regulamentului de acordare a sporurilor;
    -debirocratizarea sistemului de învăţământ, prin reducerea semnificativă a situaţiilor şi a evidenţelor pe care le întocmesc cadrele didactice;
3. Conform estimărilor făcute de M.F.P., până în anul 2017 veniturile în învăţământ ar urma să crească cu doar 11%;
4. Salariul mediu net în învăţământ în anul 2008 a fost cu 13% mai mare decât salariul mediu pe economie, la un P.I.B. de 514 md. lei, iar în anul 2013 acesta este cu 13% mai mic decât salariul mediu pe economie, la un P.I.B. de 625 md. lei. De asemenea, salariul mediu net în învățământ în anul 2013 este cu 60% mai mic decât salariul mediu net în administraţie;
5.  Au venit propuneri din partea  a numeroşi membri de sindicat de a declanşa greva generală;
6. În jurul datei de 9.12.2013 încep discuţiile în plenul Parlamentului la Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014,

Colegiul Național al Liderilor F.S.L.I., întrunit în data de 20.11.2013, a hotărât efectuarea unui Referendum în rândul membrilor de sindicat afiliaţi, pentru declanşarea grevei generale în  învăţământ începând cu data de 9 decembrie2013.


Precizăm că, în conformitate cu prevederile legale, pe perioada grevei generale se suspendă drepturile salariale.
                                                                                                 

                                                                                                  Preşedinte F.S.L.I., 
                                                                                                  Prof. Simion HANCESCU 

22 nov. 2013

OMEN 5451/2013 - metodologie-cadru mobilitate personal 2014-2015

OMEN 5294/2013 - examen definitivat 2014

OUG 103/2013 salarizare 2014

HG 871/2013

24 oct. 2013

FSLI solicita reprezentantilor MEN modificarea sursei de finantare pentru decontarea cheltuielilor de naveta

LISTA DE REVENDICĂRI A MEMBRILOR F.S.L.I. - OCTOMBRIE 2013


     1.   Alocarea, începând cu anul 2014, a minimum 6% din P.I.B. pentru educație și creșterea ponderii cheltuielilor de personal pentru învățământ, pentru micșorarea decalajului dintre România și celelalte țări membre ale Uniunii Europene care alocă, în medie 5,2% din P.I.B. educației;

     2.   Modificarea Legii educației naționale.Solicităm:
- modificarea componenței consiliului de administrație al unităților de învățământ, astfel încât ponderea personalului didactic și a personalului de conducere din unitate să constituie o majoritate simplă;
-reintroducerea normei de predare de 16 ore/ săptămână pentru personalul didactic care are peste 25 de ani vechime în învăţământ și gradul didactic I;
    - decontarea cheltuielilor cu naveta personalului didactic, de la bugetul de stat, prin Ministerul Educației Naționale;
    - reintroducerea ajutorului de 100 euro/an, pentru achiziționarea de cărți sau programe educaționale pe suport electronic;
    - reintroducerea sporului de doctorat;
- pensionarea anticipată, cu cel puțin 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei;
    - acordarea gradației de merit și pentru personalul didactic auxiliar;
    - dobândirea de către cadrele didactice a celei de-a doua specializări, prin programe de conversie profesională, cu finanțare de la bugetul de stat;

     3.   Adoptarea unei LEGI DE SALARIZARE, prin care:
a)     salariile profesorilor debutanți să crească cu 50 %, iar raportul dintre salariul de bază maxim al funcției didactice și cel minim să fie de 2:1, pentru ca profesia de dascăl să devină motivantăpentrutinerii performanți;
b)    reîntregirea veniturilor personalului din învățământ la nivelul celor din anul 2009,ceea ce ar determina creșterea salariilor personalului din învățământ cu aproximativ 15%;
c)     majorarea salariilor personalului nedidactic, prin reintroducerea sporului de vechime în muncă;

4.   Depolitizarea învățământului, prin acordarea rolului determinant colectivului școlii în alegerea directorului;

5.   Debirocratizarea sistemului de învățământ, prin reducerea semnificativă a situațiilor și evidențelor pe care le întocmesc cadrele didactice;


6.   Regândirea programelor școlare și a sistemului de evaluare a elevilor, în sensul de a se pune accent pe latura formativă și nu pe cea informativă. 

Sursa: FSLI

Comunicat S.L.I.P.C. - FORME DE PROTEST


În data de 21.10.2013 la sediul S.L.I.P.C. a avut loc instruirea cu liderii de sindicat din unităţile de învăţământ, unde s-a adus la cunoştinţă care vor fi formele de protest la care vom accede începând de săptămâna viitoare. Aceste acţiuni s-au decis la Colegiul liderilor din cadrul Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, întrunit în ziua de 16.10.2013, la Bucureşti, urmare a propunerilor trimise de la sindicatele afiliate.
Calendarul cuprinde următoarele forme de protest :
·        luni 28.10.2013 orele 11-13; marţi 29.10.2013 orele 10-12, miercuri 30.10.2013 orele 10-12, pichetarea în faţa sediului Guvernului României;
·         concomitent se va face  pichetarea sediului U.S.L, între orele 11-13.
La aceste acţiuni vor participa membri de sindicat din Bucureşti şi judeţele  învecinate capitalei.
·        în toate judeţele ţării membre ale F.S.L.I, în zilele de luni, 28.10.2013, marţi, 29.10.2013,  miercuri, 30.10.2013, în toate  unităţile de învăţământ, între orele 11-13 se va desfăşura GREVA DE AVERTISMENT. Pe toată perioada desfăşurării acesteia membri de sindicat vor purta în piept sigla S.L.I.P.C.
·        miercuri, 6.11.2013, la Bucureşti va avea loc un miting de protest, urmat de un marş.


Preşedinte S.L.I.P.C.: prof. Cojocaru Lucia-Maria
Vicepreşedinţi: prof. Temian Vioara
                                                prof. Tarţa Grigore

21 oct. 2013

Învăţătorii/profesorii pentru învăţământul primar au dreptul la plata orelor de educaţie fizică efectuate în plus faţă de norma didactică


Într-o speţă dedusă judecăţii, Tribunalul Constanţa a stabilit miercuri, 16.10.2013, că unitatea de învăţământ este obligată să plătească învăţătorilor/institutorilor/profesorilor pentru învăţământul primar orele de educaţie fizică efectuate în plus faţă de norma didactică de predare, în situaţia în care predarea acestor ore nu este asigurată de profesori cu studii superioare de specialitate. 

Detalii:

OMEN nr. 5211/2013 - echivalare studii de scurta durata + PRECIZARI ISJ CLUJ


          Arhiva contine si:

  • ADRESA ISJ CLUJ NR. 12066/17.10.2013
  • PRECIZARI ISJCJ LA ADRESA 12066/17.10.2013
  • CERERE ECHIVALARE PE BAZA DE ECTS/SECT SESIUNEA 2013-2014
  • OMEN NR. 4111/22.05.2013 - ip 3
  • OMEN 5553/2011